Κλεισθένης Ι: Σχόλια επί των άρθρων που αφορούν τα δημοψηφίσματα.

δημοτικά

Άρθρο 130 – Αντικείμενο του δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος

1. Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα μπορεί να προκηρύσσεται για κάθε θέμα, εκτός από ζητήματα σχετικά με την εθνική ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική, τη μεταναστευτική πολιτική, την ερμηνεία και εφαρμογή διεθνών συνθηκών, ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και λατρείας ή με την θεσμική οργάνωση όλων των γνωστών θρησκειών. Επίσης δημοψήφισμα δεν προκηρύσσεται για θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης του οικείου Ο.Τ.Α. και επιβολής τελών.
2. Ο χαρακτήρας του δημοψηφίσματος ως αποφασιστικού ή συμβουλευτικού καθορίζεται στην απόφαση προκήρυξής του. Όταν το αντικείμενο του δημοψηφίσματος δεν ανάγεται στην αποφασιστική αρμοδιότητα του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, έχει υποχρεωτικά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Οι πολίτες πρέπει να μπορούν ν’ αποφασίζουν για ό,τι ακριβώς μπορεί ν’ αποφασίζει και το δημοτικό ή περιφερειακό συμβούλιο.

———————————————————————————–

Άρθρο 131 – Πρωτοβουλία για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος

1. Δημοτικό ή περιφερειακό δημοψήφισμα διεξάγεται :
α) μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του ή
β) μετά από αίτηση εγγεγραμμένων εκλογέων του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος του δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού αριθμού των εγγεγραμμένων εκλογέων.

 

Η πρωτοβουλία πρέπει νάναι αποκλειστικά των πολιτών. Συνεπώς πρέπει ν’ απαλειφθεί το α.

Το 10% είναι απαγορευτικό όριο για μεγάλους, σε έκταση και πληθυσμό, δήμους. Πόσο μάλλον για περιφέρειες. Θα ήταν ορθό τα όρια να ήταν τα εξής:
για τις περιφέρειες 2%
για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων άνω των 500.000 το 2% επίσης.
για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων από 100.000 έως 499.999 το 5%

για δήμους με αριθμό εγγεγραμμένων εκλογέων μέχρι 99.999 το 10%.

—————————————————————————————————————-
Άρθρο 132 Περιορισμοί στη διεξαγωγή δημοτικού και περιφερειακού δημοψηφίσματος.
“1. Δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί δημοψήφισμα κατά τη διάρκεια της
προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη των μελών του εθνικού ή του
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου, για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών
αρχών ή για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος σε εθνικό επίπεδο.
Δημοψήφισμα, επίσης, δεν επιτρέπεται να διεξαχθεί κατά το
ημερολογιακό έτος της διενέργειας των εκλογών για την ανάδειξη των
αυτοδιοικητικών αρχών.
2. Δεν μπορεί να διεξαχθεί δημοψήφισμα πριν περάσει ένα έτος από την
διεξαγωγή του προηγούμενου.”

Απαράδεκτοι περιορισμοί. Εκτός απ’ την απαγόρευση διεξαγωγής δημοψηφίσματος κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για την ανάδειξη των μελών του εθνικού ή του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου όλες οι άλλες απαγορεύσεις πρέπει ν’ απαλειφθούν.

Άρθρο 133

“2. Στην περίπτωση δημοψηφίσματος που προκηρύσσεται ύστερα από
αίτηση των εκλογέων, σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου
121 και μόνον εφόσον το αρχικώς υποβληθέν αίτημα έχει διατυπωθεί
κατά τρόπο ασαφή ή πρόδηλα μεροληπτικό, το οικείο Συμβούλιο, με
απόφασή του, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των μελών του,
μπορεί να αναδιατυπώνει το ερώτημα, κατά τρόπο ώστε αυτό να μην
αφίσταται, πάντως, από το νόημα και το σκοπό του αρχικώς
υποβληθέντος αιτήματος.”

Οι πολίτες που ξεκίνησαν την πρωτοβουλία, όσοι την υπέγραψαν καθώς και όσοι θα ψηφίσουν στο δημοψήφισμα γνωρίζουν καλύτερα απ’ τον καθένα και είναι οι μόνοι αρμόδιοι να κρίνουν την σαφήνεια ή μη του ερωτήματος.

————————————————————————————————————————

Άρθρο 136

“1. Στο δημόσιο διάλογο, επί του ερωτήματος ή των ερωτημάτων που
τίθενται στην ψηφοφορία μπορούν να συμμετέχουν πολιτικά κόμματα,
δημοτικές και περιφερειακές παρατάξεις, συνδυασμοί που έλαβαν
μέρος στις τελευταίες δημοτικές και περιφερειακές εκλογές
ανεξαρτήτως της εκπροσώπησης τους στο δημοτικό συμβούλιο, τοπικές
και περιφερειακές ενώσεις προσώπων, τοπικές και περιφερειακές
επιστημονικές ενώσεις, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις
και κάθε άλλος φορέας της κοινωνίας των πολιτών.
2. Οι φορείς της προηγούμενης παραγράφου, αλλά και εκλογείς,
μπορούν να συγκροτούν Επιτροπές Πρωτοβουλίας για την υποστήριξη
και προβολή κάποιας εκ των εναλλακτικών απαντήσεων στο ερώτημα
του δημοψηφίσματος. Η συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβουλίας, καθώς
και το φυσικό πρόσωπο που αποτελεί τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,
γνωστοποιούνται στον Πρόεδρο του Δημοτικού ή Περιφερειακού
Συμβουλίου, αντίστοιχα.”

Οι συγκεκριμένες διατάξεις πρέπει να απαλειφθούν. Δεν είναι δουλειά του νομοθέτη να λέει στην κοινωνία των πολιτών πώς θα οργανωθεί για να υποστηρίξει τις απόψεις της. Αυτό που πρέπει όμως να είναι απόλυτα ξεκάθαρο είναι το ποιος συνεισφέρει στην υποστήριξη ή χρηματοδότηση της κάθε εκστρατείας υποστήριξης και με ποιο μέσο ή χρηματικό ποσό.

Άρθρο 146

6. Έγκυρο θεωρείται το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, εφόσον στην
ψηφοφορία συμμετείχε το σαράντα τοις εκατό (40%) των
εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους.

Απαράδεκτο. Να υπάρχει το ίδιο όριο εγκυρότητας που υπάρχει και για την ανάδειξη δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων. Δηλαδή, μηδέν.

————————————————————————————————————————

Όλο το νομοσχέδιο και τη σχετική διαβούλευση μπορείτε να βρείτε εδώ.

Αλεξόπουλος Διονύσης

This entry was posted in Χωρίς κατηγορία and tagged , . Bookmark the permalink.

1 Response to Κλεισθένης Ι: Σχόλια επί των άρθρων που αφορούν τα δημοψηφίσματα.

  1. Reblogged στις ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και σχολίασε

    Πώς ένα μισό βήμα μπορεί να γίνει ολόκληρο;

    Μου αρέσει!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s