ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

Η πρότασή μας για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση

Ανοιχτή επιστολή από οργανώσεις πολιτών για ένα νέο Σύνταγμα